Privacy policy.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1. Over MyPitch
MyPitch en de MyPitch Applicaties bieden voor voetbalspelers een platform en community waar spelers hun voetbalvaardigheden- en statistieken kunnen bijhouden en delen op het platform, alsook kunnen interageren met andere spelers op de MyPitch Applicaties. In dit kader  biedt MyPitch aan voetbalclubs een complete oplossing aan voor het meten, analyseren, delen en verbeteren van de “on pitch” prestaties van voetbalspelers, hetgeen een volledige monitoring van de bewegingen van de spelers (en de bal) tijdens de wedstrijd vereist. Uw privacy in deze context is heel erg belangrijk voor ons. In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij Persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is gemaakt om u als betrokkene, wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u toevallig of opzettelijk op of naast het gemonitorde voetbalveld aanwezig bent, te informeren over hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna ‘‘Persoonsgegevens’’) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitvoeren. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, aangezien deze Uw rechten en plichten ten opzichte van MyPitch bevat.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze activiteiten, het doel, de manier waarop we het gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. Daarom raden we U aan om deze regelmatig te raadplegen via de website van MyPitch, www.mypitch.app .

1.2. Verantwoordelijke verwerking Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens is  

MyPitch BV (hierna “MyPitch”), met maatschappelijke zetel te Vrijheidstraat nr. 125,  8560 Wevelgem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0763.660.709, (info@mypitch.app).

1.3. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. MyPitch handelt te allen tijde in overeenstemming met:
 1. De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens; en/of
 2. Alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op hoe we omgaan met Uw Persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. 

Indien U gebruik wilt maken van onze Diensten, hebben we Uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacyverklaring nodig. Dit betekent dat U akkoord bent met hoe we Uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

ARTIKEL 2 - VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1. Gegevens die wij verwerken:

Wij kunnen onderstaande Persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze relevant zijn voor de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben zoals uiteengezet in artikel 3 hieronder. Indien bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere slechts optioneel, geven wij dit duidelijk aan zodat u kan kiezen om ons uw Persoonsgegevens al dan niet te verstrekken.

Categorie 1

Spelers die 1) een MyPitch-abonnement hebben gekocht en 2) toestemming hebben gegeven voor de monitoring van hun "on-pitch"-bewegingen.

Persoonsgegevens categorie 1

 • Identificatiegegevens: naam, e-mailadres, telefoon/gsm-nummer, geboortedatum, geslacht.
 • Spelersgegevens (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): Voetbalclub a.d.h.v. kleur shirt, positie op het veld, rugnummer.
 • Positionele gegevens (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): XYZ-coördinaten.
 • Prestatiestatistieken (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): snelheid, looptijd, loopafstand, slagen van een actie, videobeelden
 • Video-opnames: bekomen door het tracken van wedstrijden door onze camera's

Categorie 2

Spelers die 1) gratis gebruik maken van MyPitch en 2) toestemming hebben gegeven voor de monitoring van hun "on-pitch"-bewegingen (bijv. toestemming kan worden verleend of verzameld via de club)

Persoonsgegevens categorie 2

 • Identificatiegegevens: naam, e-mailadres, telefoon/gsm-nummer, geboortedatum, geslacht.
 • Spelersgegevens (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): Voetbalclub a.d.h.v. kleur shirt, positie op het veld, rugnummer.
 • Positionele gegevens (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): XYZ-coördinaten.
 • Prestatiestatistieken (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): snelheid, looptijd, loopafstand, slagen van een actie, videobeelden
 • Video-opnames: bekomen door het tracken van wedstrijden door onze camera's: videobeelden

Categorie 3

Spelers die 1) geen MyPitch-abonnement hebben gekocht en 2) geen toestemming hebben gegeven voor de monitoring van hun "on-pitch"- bewegingen, of hier bezwaar tegen hebben gemaakt.

Persoonsgegevens categorie 3

 • Spelersgegevens (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): Voetbalclub a.d.h.v. kleur shirt, positie op het veld, rugnummer.
 • Positionele gegevens (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): XYZ-coördinaten.
 • Prestatiestatistieken (bekomen door het tracken van wedstrijden door camera's): snelheid, looptijd, loopafstand, slagen van een actie, videobeelden
 • Video-opnames: bekomen door het tracken van wedstrijden door onze camera's: videobeelden

Categorie 4

Derden die geen spelers van een voetbalteam zijn, maar die opzettelijk of toevallig op het veld aanwezig zullen zijn (scheidsrechters, medische ondersteuning, stewards, coaches)

Persoonsgegevens categorie 4

 • Video-opnames: bekomen door het tracken van wedstrijden door onze camera's: videobeelden

Categorie 5

Derden die niet op het veld aanwezig zijn, maar per ongeluk gemonitord zouden kunnen worden door hun aanwezigheid in de omgeving (tribune, voorbijgangers)

Persoonsgegevens categorie 5

 • Video-opnames: bekomen door het tracken van wedstrijden door onze camera's: videobeelden
De gegevens van categorie 3 (met uitzondering van de videobeelden) vormen minstens gepseudonimiseerde gegevens aangezien MyPitch de gegevens niet kan linken met uw identiteit als U geen account hebt in de MyPitch Applicaties. Deze gegevens zullen voornamelijk verschijnen in algemene teamstatistieken en zullen in de meeste gevallen anonieme gegevens betreffen voor MyPitch. 
Van categorie 4 en 5 worden enkel kortstondig videobeelden verwerkt maar wordt U niet herkend door onze algoritmes aangezien U geen speler bent. Echter zal MyPitch de video-opnames van de betreffende wedstrijden wel bijhouden. Indien nodig, zal MyPitch gebruik maken van pseudonimisering- of anonimiseringsmethoden (bv. blurring) zodanig U niet herkenbaar in beeld komt.
MyPitch bekomt deze bovenvermelde Persoonsgegevens door uzelf wanneer u een account aanmaakt op de MyPitch Applicaties, door de monitoring via camera’s en onze machine-learning algoritmes van de bewegingen van spelers tijdens de wedstrijd bij een samenwerkende voetbalclub, of van een samenwerkende voetbalclub. 
Onze Diensten, waaronder de MyPitch Applicaties, zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar, en wij verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als U denkt dat wij informatie over een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op via dpo@mypitch.app, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen of toestemming van een ouder kunnen verkrijgen.

ARTIKEL 3 - DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

MyPitch verzamelt en verwerkt bovengenoemde Persoonsgegevens om de volgende doeleinden te bereiken en op grond van de volgende rechtsgronden:

3.1. Algemene doeleinden en rechtsgronden

Doeleinden categorie 1

Om een overeenkomst uit te voeren en om gegevens te verzamelen die essentieel zijn voor de kernfuncties en de ontwikkeling van de producten van MyPitch.

Rechtsgronden categorie 1

 • Noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst 
 • Toestemming

Doeleinden categorie 2

Het verzamelen van de gegevens die essentieel zijn voor de kernfuncties en de ontwikkeling van de producten van MyPitch.

Rechtsgronden categorie 2

 • Gerechtvaardigde belangen 
 • Toestemming

Doeleinden categorie 3

Het verzamelen van de gegevens die essentieel zijn voor de kernfuncties en de ontwikkeling van de producten van MyPitch.

Rechtsgronden categorie 3

 • Gerechtvaardigde belangen

Doeleinden categorie 4

Deze personen worden niet actief gemonitord. Video-opnames van de wedstrijden kunnen worden gedeeld met aangesloten clubs of spelers. Indien nodig, zullen deze personen geblurred worden of via een soortgelijke techniek onherkenbaar gemaakt worden.

Rechtsgronden categorie 4

 • Gerechtvaardigde belangen

Doeleinden categorie 5

Deze personen worden niet actief gemonitord. Video-opnames van de wedstrijden kunnen worden gedeeld met aangesloten clubs of spelers. Indien nodig, zullen deze personen geblurred worden of via een soortgelijke techniek onherkenbaar gemaakt worden.

Rechtsgronden categorie 5

 • Gerechtvaardigde belangen

3.2. Direct marketing

Uw gegevens met betrekking tot Uw identificatie zullen enkel gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden (om u bijv. op de hoogte te houden van nieuwigheden in het aanbod van onze dienstverlening), indien U hiermee uitdrukkelijk en voorafgaandelijk instemt door het aanvinken van een check-box (‘‘opt-in’’) en voor zover een dergelijke mogelijkheid wordt geboden.

In het geval U Uw toestemming heeft gegeven en U toegevoegd werd aan de directe mailinglijst van MyPitch mag deze laatste uw Persoonsgegevens gebruiken om U marketing materiaal alsmede materiaal verbonden aan haar Diensten te sturen. Deze toestemming kan op elk ogenblik worden ingetrokken, gratis en zonder motivering, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

3.3. Overdracht naar derde partijen

MyPitch zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die analyses, marketing en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van onze Diensten te verbeteren.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan derden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring en garanderen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot Uw Persoonsgegevens wordt nageleefd.

We hebben dan ook alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis. 

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ons naargelang de specifieke situatie beroepen op een toepasselijke afwijking en zullen wij de passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd. 


ARTIKEL 4 - WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Om de hogervermelde doeleinden te vervullen, kunnen er gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij bepaalde Persoonsgegevens meedelen aan: 

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen en als verwerkers voor ons optreden (PR en marketing experten, IT-verantwoordelijken, ...) op een “need to know” basis; 
 • Klanten en partners van MyPitch zoals aangesloten voetbalclubs  of voetbalscouts.

Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring gaat U er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat videobeelden van uw wedstrijden en teamstatistieken met  dergelijke partners  kunnen worden gedeeld. Het betreft echter enkel partners die klant zijn van of verbonden zijn met MyPitch.

ARTIKEL 5 - DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zolang   dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de (contractuele) relatie tussen U en MyPitch.

Na het verloop van de bewaartermijnen zullen de nodige passende maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens categorie 1

Zolang u de MyPitch Applicaties gebruikt en een account heeft, zullen wij uw gegevens bewaren vanwege de voortdurende legitieme zakelijke noodzaak. Na 5 jaar van inactiviteit zullen wij uw account en bijbehorende Persoonsgegevens verwijderen. De videobeelden worden bijgehouden gedurende 30 jaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens categorie 2

Zolang u de MyPitch Applicaties gebruikt en een account heeft, zullen wij uw gegevens bewaren vanwege de voortdurende legitieme zakelijke noodzaak. Na 5 jaar van inactiviteit zullen wij uw account en bijbehorende Persoonsgegevens verwijderen. De videobeelden worden bijgehouden gedurende 30 jaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens categorie 3

Uw minstens gepseudonimiseerde gegevens zullen enkel worden bijgehouden in teamstatistieken. De videobeelden worden bijgehouden gedurende 30 jaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens categorie 4

De videobeelden worden bijgehouden gedurende 30 jaar. 

Bewaartermijn persoonsgegevens categorie 5

De videobeelden worden bijgehouden gedurende 30 jaar. 

ARTIKEL 6 - UW RECHTEN

6.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van Uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van Uw Persoonsgegevens maken. Dit bijvoorbeeld door een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. 

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken Uw Persoonsgegevens aan te passen. 

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van Uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien U denkt dat Uw gegevens onnauwkeurig zijn en U ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt. Dit kan u ook doen door in de MyPitch Applicaties bij “wedstrijden/statistieken” op “rapporteer een probleem” te drukken waarna wij Uw verzoek vervolgens zullen afhandelen. 

Bijkomend heeft U het recht om MyPitch te verzoeken Uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Wel kan het zijn dat indien U weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien U ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

6.3. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens wanneer U ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.
U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van Uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.
6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking over te dragen.
6.5. Recht van intrekking van de toestemming
U beschikt over het recht om Uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van Uw Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van Uw Persoonsgegevens op Uw toestemming gebaseerd is.
6.6. Geautomatiseerde beslissingen en profilering
U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die enkel gestoeld is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering en die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op U hebben of een aanzienlijke invloed op U hebben.
6.7. Uitoefening van uw rechten
U kunt Uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, via e-mail naar dpo@mypitch.appof via de post naar:
MyPitch
Ter attentie van de Data Protection Officer
Vrijheidstraat nr. 125, 
8560 Wevelgem
De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.
6.8. Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder de MyPitch ressorteert.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,
Email: contact(at)apd-gba.be 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet, m.a.w u kan nog altijd uw rechten uitoefenen voor de burgerlijke rechtbank. Indien U afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België, kan U eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.


ARTIKEL 7 - VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloogde toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke ongeoorloofde verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het Uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal MyPitch U informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

In geen geval kan MyPitch aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

ARTIKEL 8 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.

ARTIKEL 9 - DEFINITIES

Diensten

De diensten die MyPitch aanbiedt aan haar gebruikers en klanten zoals maar niet beperkt tot de MyPitch Applicaties.

MyPitch Applicaties

De applicaties van MyPitch waar gebruikers hun voetbalprogressie- en statistieken kunnen bijhouden en delen met anderen.

Persoonsgegevens

Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Prestatiestatistieken

De gegevens van de speler die iets zeggen over de prestatie op het veld zoals looptijd, loopafstand, succesvolle acties en snelheid.